On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Competitions

Remembrance Cross for Pope John Paul II

KRZYŻ UPAMIĘTNIAJĄCY OBECNOŚĆ OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

W projekcie tym chcemy nawiązać do duchowego wymiaru cudu, o który Ojciec Święty dopominał się z tego miejsca dla świata, Europy, Polski i Polaków. Materią rzeźbiarską projektu jest światło. To wobec niego konfrontujemy się z duchowym wymiarem naszej egzystencji - przemijania i odrodzenia. Światło krzyża, pokonujące ciemność o zmroku i nieskończoność uciekająca w głąb ziemi za dnia dają poczucie Jego obecności. Krzyż będzie jaśniał w dzień, a w nocy jego położenie w mieście sygnalizować będzie kilometrowej wysokości kolumna świetlna z reflektora pośrodku krzyża.

To światło pomaga nam zrozumieć transcendencję. Otwieramy się na pozytywną energię, która przepływa między światem ziemskim i pozaziemskim. Jest to więc pomnik obecności Jana Pawła II bez zamykania go w spiżową bryłę, których mamy nadmiar w przestrzeni miejskiej.

Wiara potrzebuje transgresji. Światło jest jej przesłaniem. Dzięki temu miejsce to będzie sprzyjało skupieniu w kontakcie z nadprzyrodzonym. Ludzie będą przychodzić tu po światło idei, bo tu na dawnym Placu Zwycięstwa została ogłoszona nasza wolność. Jest szansa, żeby pielgrzymowali tu ludzie wierzący i niewierzący z całego świata.

 
Gallery