On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow

PL: Dynasy

Projekt przedstawia pomysł na uporządkowanie Alei Na Skarpie w jej kluczowym, nieopanowanym przestrzennie fragmencie: vis–a–vis wejścia do Uniwersytetu. Koncepcja łączy dwa wątki wyraźnie widoczne w zabudowie ul. Oboźnej.

Założeniem urbanistycznym jest takie kształtowanie brył, aby od strony ulicy Oboźnej zachować skalę i formę zabudowy uniwersyteckiej. Natomiast od południa i wschodu piętrzący się budynek nawiązuje pionowymi podziałami i tektoniką brył do modernistycznej pierzei ulicy Bartoszewicza.