Polish (Poland)English (United Kingdom)
Credo

Architektura jest dla nas sztuką podejmowania decyzji projektowych pozwalających materializować marzenia klienta na miarę miejsca, czasu i budżetu. Od pierwszej rozmowy i szkiców koncepcyjnych aż po oddanie budynku do użytku jesteśmy do dyspozycji inwestora.
Projektujemy aby budować. Uważamy, że w każdym budżecie można zrealizować dobrą architekturę. To kwestia wyobraźni projektanta i zaufania inwestora.

Dla nas podstawą jest modus - dostosowanie stylu budynku do tematu i klienta i locus – zachowanie ducha i specyfiki działki i jej otoczenia. W epoce architektury globalnej budujemy tożsamość inwestora i regionu korzystając z wielu tradycji. Od symulacji komputerowych aż po formy w cegle, metalu i marmurze - zamieniamy pieniądz w piękno. Głosimy pochwałę eklektyzmu.